Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Om een veilige plek te kunnen bieden, verbind ik mij als therapeut aan een deontologische code (discretieplicht & geheimhoudingsplicht) en worden persoonsgegevens bijgehouden, rekening houdend met de ‘General Data Protection Regulation (GDPR 25/05/2018) die de opslag en beveiliging van uw data reglementeert.

Persoonsgegevens kunnen enkel gedeeld worden met derden in het kader van de begeleiding of therapie en na uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien de begeleiding betrekking heeft op verschillende partijen (bv koppel), is toestemming nodig van beide partijen en door ouders indien het om minderjarige kinderen gaat.

Dergelijke beroepsethiek kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv in een noodsituatie waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

-De overeenkomst tussen Innermove en de cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.

– Innermove heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

– Innermove behoudt zich het recht begeleiding te weigeren, indien deze niet binnen het format van de aangeboden diensten past.

– Innermove aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen, naar aanleiding van de begeleiding. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hierin gemaakt worden

– Een opname van een (online) sessie wordt enkel toegestaan indien dit voor andere doeleinden wordt ingezet.  Dit wordt vooraf besproken.

– Bij afzegging of annulering van de afspraak, minder dan 24u van te voren, wordt de sessie aangerekend. Online consultaties dienen betaald te zijn ten laatste 48u voor aanvang van de consultatie.  Bij aanmaningen door laattijdige betaling, wordt bij iedere herinnering 15 euro administratiekost in rekening gebracht.