Therapievormen

Individuele
therapie

Psychotherapie leert ons bewust te worden van onze eigen gevoelens, gewaarwordingen, gedachten en gedragingen. Zo kunnen we van daaruit terug regie leren nemen over ons eigen leven. We werken hier doel- en krachtgericht. Ik werk graag integratief. Dat betekent dat naast gesprekken ook diverse methodieken (bv voice dialogue, stoelenwerk, NLP…) aan bod komen. Dit gebeurt steeds in samenspraak. Zo komen we terug met het voelen in contact, met jezelf, jouw binnenkant… We hebben een lichaam én geest, ook daar speel ik graag integratief op in.

Je kan bij mij terecht bij grote en/of kleine problemen maar steeds vanuit een holistische visie. Voor traumatherapie gebruik ik “brainspotting”. Brainspotting werkt met het diepste gedeelte van ons brein en lichaam door de directe toegang tot ons autonome en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel. Het is een non-verbale laagdrempelige methode voor het werken van lichamelijke klachten, stress, hechtingsproblematiek, verslavingen, angst…Ik ben een gecertificeerde brainspotter fase 1 en fase 2. Voor meer informatie: www.brainspotting.be

Hoe zorg je dat je niet steeds op eieren hoeft te lopen bij jouw partner? Hoe ga je als koppel om met overspel? En wat als de intimiteit afneemt? Het is niet altijd eenvoudig om in relatie te staan tot anderen. Vooral als we zelf groeien of veranderen, vraagt dit voor onze omgeving een herkadering. Hierdoor botsen we soms op verschillen of weerstand waardoor we uit verbinding gaan. Vanuit relatietherapie gaan we op zoek naar hoe we terug in verbinding kunnen voelen en welk onderliggend patroon hierbij meespeelt. Als ieder zijn aandeel ziet en hiervoor verantwoordelijkheid neemt, kan er iets veranderen. Als psychotherapeut ondersteun ik jullie bij dit inzicht en neem ik een modererende rol aan. Relatietherapie legt de patronen bloot. Hierdoor leren koppels elkaar én zichzelf beter kennen. Dit kan ook preventief.

Relatietherapie

Natuur
Coaching

De natuur is onze spiegel van onze ziel. Het is niet zomaar een wandeling door de natuur. We gebruiken de natuur als coach. Het ondersteunt jou mee in het therapeutisch proces en brengt je in contact met jouw ware natuur, het buikgevoel.
De kracht van natuurcoaching is het “ervaren”. We starten met een ervaringsgerichte wandeling en/of meditatie om al onze zintuigen open te zetten. Van daaruit gaan we kijken wat er NU is, wat ons roept en waar we echt naar verlangen. Het helpt jou bij het maken van keuzes in je leven of in je loopbaan, bij stress/burn-out of andere levensvragen. Zo krijg je terug meer grip op je leven en kan je meer genieten. Vanuit natuurcoaching kunnen we ons zelfvertrouwen vergroten en meer inzicht krijgen in wie we nu werkelijk zijn en waar we naar toe willen. Dit kan individueel of in groep.
Een echte aanrader!

We hebben allemaal een klein innerlijk kind in ons dat graag gezien en gehoord wordt. Een innerlijk kind dat dromen en verlangens heeft maar ook aanwezig is in al zijn kwetsbaarheden en tekortkomingen. Tijdens het opgroeien naar ons volwassen leven, verliezen we soms dat contact met dat innerlijk kind. Door hier terug mee in verbinding te staan, krijgt het gekwetste stuk én het pure kind meer ademruimte. Zo vind je als volwassenen meer levensenergie, leer je je eigen overlevingspatronen en copingmechanismen kennen en komt er meer vertrouwen. Volgende thema’s komen vaak aan bod:

  • Moeite met grenzen stellen
  • Problemen in relaties
  • Verslavingen
  • Te snel te veel persoonlijk nemen
  • Hechtingsproblemen
  • Onzekerheid
  • Ben ik goed genoeg?
Ik volgde hier een aparte inner child training therapie over. De resultaten zijn altijd verbluffend. 

Het innerlijke
kind

Gezinstherapie
systeemtherapie

Gezinstherapie – systeemtherapie:  Het is niet altijd eenvoudig om als gezin samen te leven. Als gezin ben je een systeem. Elk gezinslid maakt deel uit van dit systeem. Soms voel je dat dit systeem uit evenwicht is. De relatie met zoon/dochter verloopt minder goed. Er ontstaan meer discussies, of je voelt je verstikt omdat je te dicht op elkaar zit. 

Wanneer je jouw relatie met zoon/dochter wilt opkrikken of als je als gezin nog hechter wil staan, biedt gezinstherapie meerdere mogelijkheden om terug in verbinding te gaan met elkaar, samen op zoek te gaan naar de patronen en van daaruit op een andere manier met elkaar kan omgegaan worden. Hierdoor komt er terug evenwicht in het systeem.

Communicatie is belangrijk, altijd en overal. Zo dikwijls begrijpen we elkaar niet goed. Omdat we niet goed communiceren of omdat we net niet goed luisteren. Echt actief luisteren kan een uitdaging zijn. Ik werk daarom graag interactief rond verbindende communicatie, assertiviteit, feedback geven en krijgen. Maar ook: Hoe gaan we nu om met conflicten binnen ons bedrijf? En hoe creëren we een fijne werksfeer waarbinnen iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Daarom bied ik ook individuele trajecten voor werknemers of werkgevers om het beste uit zichzelf te halen.

Verder ben ik inzetbaar in bedrijven voor  preventie van burn-outs en reïntegratietrajecten. Hierbij is ook psychologische veiligheid nodig. Ik ondersteun bij het creëren van deze veiligheid binnen een team/organisatie.

Van een klacht naar een kracht!

training
en coaching van bedrijven/ ondernemers